Kemisk risikovurdering

FDM BENYTTER HJÆLP FRA AU2PARTS TIL KEMISK RISIKOVURDERING

Det kræver tid og dermed penge at holde sig ajour med gældende regler og ikke mindst at kunne leve op til det. Tid, som værkstedsindehaver, synshaller m.m. kan have svært ved at finde, især når der er tale om ekstra tidskrævende komplekse regler. Derfor tilbyder au2parts nu en skræddersyet løsning, der er klar til at tage i brug. Et produkt, der giver hjælp til udarbejdelse af kemisk risikovurdering – og den løsning har FDM test og bilsyn valgt at benytte.

Den 1. juli 2019 trådte nye regler i kraft, som betyder, at alle virksomheder, der anvender kemiprodukter skal udarbejde en skriftlig kemisk risikovurdering. Arbejdspladsbrugsvejledninger (APB) ændres samtidig til ”oplæring og instruktion”, det betyder, at der ikke længere er krav om, at der skal udarbejdes APB. au2parts er opmærksom på den arbejdsbyrde et værksted pålægges ved at skulle udarbejde en kemisk risikovurdering. Derfor har den danskejede grossist indgået et samarbejde med Mediator, der har lavet risikovurderingen. au2parts har ligeledes lavet et samarbejde med ABAS, der er specialister på miljøområdet i autobranchen. Tegner man et abonnement hos au2parts på kemisk risikovurdering, så integreres dette automatisk med værkstedets E-miljø modul hos ABAS.   

Produktet er blevet taget godt imod mange steder. En af de kunder, der i dag benytter hjælp til kemisk risikovurdering er FDMs synshaller. Folke Roosewelt Pedersen, teknisk konsulent hos FDM test og bilsyn, er en af de tilfredse brugere: ”Vi har med kemisk risikovurdering via au2parts fået adgang til et produkt, der er et meget brugbart stykke værktøj til hverdagens arbejde. Udover at vi selvfølgelig overholder lovgivningen, så giver det os også et godt overblik over alt kemi til de enkelte arbejdsprocesser”. FDM test og bilsyn er KAM kunde hos au2parts, og det var derfor naturligt for key account manager hos au2parts, Michael Rask, at introducere produktet til FDM test og bilsyn.  

”Jeg har blandt min KAM kunder haft stor opbakning til denne løsning. De større kunder har jo ofte flere store værksteder under paraplyen. Skal kemisk risikovurdering gøres op i arbejdstid på hvert enkelt værksted, så er det rigtig ressourcekrævende, når man hver gang skal starte fra bunden. Med au2parts kemiske risikovurdering er det administrative arbejde gjort, og det har mange kunder fundet brugbart”, slutter Key Account Manager hos au2parts, Michael Rask.  

Lone Møller Borup, teamleder i forbrugs- og universalvarer hos CAC/au2parts står bag produktet og supplerer Michael Rask: Hos au2parts tilbyder vi en løsning, der gør det nemt for værkstedet at overholde de nye regler og ikke mindst sikrer vi, at værkstedets medarbejdere er forsvarligt beskyttet i forhold til arbejdet med kemiprodukter. Værkstedet får en skræddersyet kemisk risikovurdering pr. arbejdsproces med tilhørende kemiprodukter, som au2parts har i sortiment, samt de påkrævede værnemidler pr. proces. Vi kunne også have lavet det pr. produkt men vi har valgt at gøre det pr. proces, da vi finder denne løsning mere optimal, da den er mere brugervenlig”.

En kemisk risikovurdering er blandt andet en risikovurdering af en arbejdsproces, baseret på stoffernes og materialernes farlige egenskaber, eksponeringsgrad, -type og – varighed. Derudover også en risikovurdering af omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer samt virkningen af forebyggende foranstaltninger, erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser og Arbejdstilsynets grænseværdier og leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Det er dog ikke nok at have ”papirarbejdet” på plads. Alle medarbejdere skal være instrueret og oplært i processerne samt kravene til brug af værnemidler og i sikkerhedsforanstaltninger ved uheld. Hertil kommer også at medarbejderen skal være informeret om risikoen ved brug af produkterne og meget mere. Men alt dette informeres værkstedet om ved ibrugtagningen af den kemiske risikovurdering.  

Vil du vide mere om kemisk risikovurdering?

Kontakt din lokale au2parts