Fondsejet virksomhed får statsstøtte

Fondsejet virksomhed får statsstøtte

Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN, eller i daglig tale CAC, har sammen med sin distributionskæde, au2parts, gjort brug af den lønkompensationsordning, som Arbejdsmarkedets Parter indgik med Regeringen og et samlet Folketing (”Trepartsaftalen”).

Nu hvor vi, om alt går vel, har set det værste af den danske Corona-epidemi, tillader CAC’s administrerende direktør, Thomas Jensen, sig at se bagud og glæde sig over, at det værste forhåbentlig er overstået. Ikke mindst fordi alle stod sammen - hver for sig. I den forbindelse var den forståelse og vilje til samarbejde, som Arbejdsmarkedets parter sammen med et enigt Folketing udviste, enestående og viser styrken i ”den danske model”.

”Da Statsminister Mette Frederiksen i marts meddelte, at vi lukkede Danmark ned, var der nok ikke mange, der havde et overblik over, hvad dette ville indebære for virksomheder og lønmodtagere. Vi lever af at distribuere reservedele og værktøj til værksteder i hele landet, og dermed sikre at den danske vognpark kan køre. Derfor er det klart, at en ”nedlukning” også ville ramme os, når kørselsbehovet blev reduceret”.

”Samtidig skulle vi forholde os til forholdsreglerne om at undgå smitte. Vi valgte derfor allerede samme dag, som det blev offentliggjort at følge Regeringens råd om at lade medarbejdere arbejde hjemmefra i størst muligt omfang. En stor del af medarbejderne var klar til hjemmearbejde efter blot 4 timer på første arbejdsdag efter Statsministerens nedlukningstale, og det lykkedes faktisk for vores IT-afdeling i løbet af blot 24 timer at etablere mere end 160 hjemmearbejdspladser, hvor også private computere og private mobiltelefoner kunne indgå i et sikkert set-up. På vores lagre blev medarbejdere opdelt i adskilte teams, uden fysisk kontakt mellem de forskellige teams. Frokostordninger, rengøring, arbejdsprocesser blev ændret for at forhindre spredning af den nye virus. Alle møder blev konverteret til online Teams-møder, alle besøg hos og af leverandører og kunder blev aflyst, og ledelsen både i au2parts og i CAC havde daglige online møder for løbende at følge op og korrigere i den valgte strategi”.

”I de efterfølgende uger begyndte vi at planlægge, hvordan vi skulle komme igennem ”krisen”. Vi så salget falde med op til 30%, og vi valgte derfor efter samråd med vores medarbejderudvalg at hjemsende en række medarbejdere på lønkompensationsordningen. Dels mærkede vi direkte nedgangen i antallet af ordrer, der kom ind, men vi valgte også at efterleve Regeringens intension om at undgå fysisk kontakt ved at hjemsende næsten samtlige af vores kundeansvarlige, kædekonsulenter og øvrige eksterne medarbejdere, da de ikke længere måtte besøge vores kunder. Vi etablerede samtidig nye regler for levering af varer til værkstederne for at beskytte vores chauffører og vores kunder mod smitterisiko”.

”På bagkant kan vi se, at det for os har været det rigtige at gøre. Vi har kun haft en enkelt bekræftet COVID-19 smittet medarbejder, og vi kan glæde os over, at vores værksteder og vores branche har været hurtig til at rejse sig igen. Vi er således ved at være tilbage på niveauet før Corona ramte landet og trækker derfor fredag den 22. maj de sidste medarbejdere ud af Kompensationsordningen.”

CAC og au2parts havde i en periode op mod 30% af alle medarbejdere hjemsendt, men i takt med at bilismen er vendt tilbage på de danske veje, har man løbende trukket medarbejdere tilbage til arbejdet og dermed ud af lønkompensationsordningen. CAC og au2parts kommer dermed kun til at benytte ca. halvdelen af den støtte, som selskaberne er blevet tildelt.

Thomas Jensen er glad for den fine balance, der findes i samspillet mellem Stat og erhvervsliv: ”Vi er meget taknemmelige for den hjælpende hånd, vi har kunnet få i den svære tid. Som en 100% dansk virksomhed, der betaler sin Skat i Danmark, kan vi heldigvis søge hjælpepakkerne, når det som nu kniber, men det er jo ikke en selvfølgelighed, at Staten skulle tilbyde sin hjælp. Derfor er vi ekstra stolte af at være danske og være en del af et Danmark, hvor man står sammen.

Jeg er helt klar over, at der er mange andre brancher, der er væsentligt hårdere ramt end vores, men for os har ordningen betydet, at vi har været i stand til at begrænse den jobmæssige effekt af krisen.  Selvom årets resultat helt sikkert vil blive påvirket af Corona, forventer vi, at vi fortsat kan investere i nye tiltag til gavn for vores kunder samt for at sikre virksomhedens eksistens på den lange bane og dermed også bevarelse af arbejdspladser. Vi er gennem vores Fonds-ejerskab ejet af tålmodig kapital, og vi kan derfor tillade os at tænke langsigtet i relation til nye investeringer og samtidig fortsat være med til at støtte op om uddannelse, kunst og kultur, som lå vores grundlægger, Carl Christensen, på hjertet. Det er jo så viseligt indrettet, at udover i driftsselskaberne at betale skat af det, vi tjener, så udlodder CAC Fonden (vores moderselskab) hele det udbytte, som de som ejer modtager. Dette går bl.a. til uddannelse af nye mekanikere gennem præmiering i relation til Skills samt støtte til kultur og samfundsgavnlige formål herunder Den Gamle By og forskellige andre kulturinstitutioner. For selvom vores branche er ramt, så er der mange andre brancher og ikke mindst kulturinstitutioner, der er væsentligt hårdere ramt end os. Gennem vores struktur sikrer vi dermed, at de penge, vi tjener, eller som vi får i støtte, kommer resten af samfundet til gavn”, slutter Thomas Jensen.

Thomas Jensen

Direktør
Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN