DM i Skills 2022

DM i Skills 2022

CAC FONDEN PRÆMIERER DYGTIGE MEKANIKERLÆRLINGE

CAC Fonden afholdt d. 5/4-2022 årets præmiering af dygtige mekanikerlærlinge, som har kvalificeret sig til DM i Skills ved at blive mestre i deres respektive regioner. Regionsmestrene deltog sammen med deres mestre og faglærere i et arrangement afholdt på CAC’s domicil i Aarhus.

CAC Fonden, der bl.a. ejer Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN (i daglig tale CAC) og herigennem au2parts, har i en årrække ydet støtte til uddannelse af unge personvognsmekanikere ved præmiering af regionsmestrene og efterfølgende ved DM i Skills. Dette sker gennem et samarbejde med de tekniske skoler og Industriens Uddannelser. Støtten er både en individuel præmiering, en fælles rejse for de studerende samt et uddannelses-/rejselegat til vinderen af DM i Skills.

De dygtige elever, som til deres regionsmesterskaber, havde kvalificeret sig til DM i Skills, blev inviteret til at deltage i arrangementet sammen med deres mestre og faglærere. På dagen blev lærlingene hyldet og præmieret for deres bedrifter. CAC’s administrerende direktør, Thomas Jensen, talte for regionsmestrene og uddelte præmier og blomster.

Efter præmieringen blev alle deltagerne vist rundt i CAC’s flotte hovedkontor og kunne bl.a. se det banebrydende robotdrevne lagersystem, AutoStore, som netop i februar er blevet udvidet med endnu 22.000 kasser og 4 robotter.

Arrangementet blev afsluttet med en lækker frokost og fotografering.

DM i Skills finder i år sted i Høng-Hallen ved Kalundborg i dagene fra den 28-30. april.

Thomas Jensen, sagde i sin tale at: ”I en tid hvor der råbes efter faguddannede personer, er det glædeligt at læse om de færdigheder, som de regionale mestre besidder. Det er tydeligt, at tiden, hvor biler alene blev repareret med en svensknøgle og hammer for længe siden er forbi. I dag kræves en dybdegående teknisk forståelse, idet biler i dag i høj grad er computere på hjul. I CAC Fonden er vi glade for at kunne være med til at sætte fokus på de faglige uddannelser, hvor teori og praksis går hånd i hånd. CAC Fonden blev stiftet for at være med til at gøre gavn for samfundet, uanset om det drejer sig om mennesker i nød, støtte til museer, eller hjælp til uddannelse af unge dygtige mennesker. Fondens præmiering af disse dygtige mekanikerelever er en måde, hvor CAC kan være med til at give noget tilbage til den branche, som er grundlaget for firmaernes udvikling og vækst.”

SkillsDenmark har siden 2011 hvert år holdt DM i Skills, Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne.
DM i Skills holdes i en ny kommune/region hvert år. 

Læs mere om SkillsDenmark her