DM i Skills 2020

DM i Skills 2020

au2parts er en del af den danske reservedelsimportør Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN (CAC), der ejes af CAC Fonden.

CAC Fonden besluttede i forbindelse med sit 50-års jubilæum i 2017 at støtte uddannelse af unge mekanikerlærlinge via en donation til præmiering af dygtige elever i forbindelse med Skills på 1 million kroner over en treårig periode. Nu fornyes donationen med yderligere en million kroner.

Målet med donationen tilbage i 2017 var at sætte fokus på vigtigheden af mekanikeruddannelsen og dermed den branche, som CAC Fonden gennem sit ejerskab af CAC og au2parts er en del af og tjener sine penge i. CAC Fonden har på sit netop afholdte møde besluttet at forlænge støtten til de unge mekanikerlærlinge i relation til Skills med en yderligere donation på én million kroner.

Gennem de seneste 3 år har CAC Fonden i samarbejde med Industriens Uddannelser uddelt præmier til de deltagende lærlinge, både i forbindelse med regionsmesterskaberne og til selve Skills arrangementerne. Dette har medført mange positive tilbagemeldinger fra både elever, de tekniske skoler, værksteder og fra
medarbejdere i koncernens selskaber. Fonden har derfor besluttet at forlænge sin støtte til de unge mekanikerlærlinge i Skills regi med en ny milliondonation over de
kommende tre år.

CAC Fonden startede præmieringen af regionsmestrene i 2017 og herefter til det følgende DM i Skills i 2018. Siden har CAC Fonden afholdt både arrangementer i sit
nye domicil i det vestlige Aarhus og til DM i Skills for at sætte fokus på og værdsætte de imponerede evner, som de unge mekanikerlærlinge har vist.
CAC’s direktør Thomas Jensen, udtaler: ”På Fondens vegne er vi rigtig glade og stolte over at kunne være med til at sætte fokus på dygtiggørelse og uddannelse
inden for vores branche. Vores grundlægger, fabrikant Carl Christensen, indskrev netop støtte til dygtiggørelse af unge mennesker i Fondens fundats, hvilket er en
form for grundlov for en fond. Vi sætter derfor stor pris på vores mange loyale kunder hos CAC og au2parts, der via deres handel er med til at gøre dette muligt.
Med vores støtte til de dygtige unge mekanikerlærlinge, er vi med til at opfylde stifterens ønsker og kan samtidig give noget tilbage til den branche, som vi er en del
af.”

CAC Fonden har uddelt præmier 2018, 2019 og næste præmiering finder sted til DM i Skills i 2020 d. 16.-17.-18. januar i Bella Centeret i København. Thomas Jensen fortsætter: ”Skills har netop formået at sætte fokus på nogle håndværksmæssige fag, som gennem mange år er blevet overset til fordel for rene boglige uddannelser. Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden kommer til at mangle dygtige medarbejdere, der kan kombinere det praktiske med det teoretiske. Biler er i dag rullende computere, og man skal kunne bruge komplicerede måleapparater i lige så høj grad som en svensknøgle for at reparere dem. Vi er derfor rigtig glade for, at vi gennem vores samarbejde med Skills kan være med til at sætte fokus på uddannelse af fremtidens mekanikere.”

 

Hvad bliver der af de dygtige Skills deltagere:
Dygtighed og flid et nogle af de kompetencer, der som oftest kendetegner en Skills deltager. Kompetencer, som de kan tage og tager sig med videre, hvilket følgende beretninger vidner om, når vi se på, hvad nogle af deltagerne har bedrevet videre siden de deltog til Skills:
• Et eventyr til Canada for at arbejde efter at være blevet udlært, for herefter at vende tilbage til sin læreplads for overtagelse og starte sit eget værksted.
• Påbegyndt maskinmesteruddannelse for at supplere sin afsluttede mekanikeruddannelse.
• Bådbranchen kaldte på en udlært Skills deltager, hvilket har resulteret i eget firma, hvor han udfører service og reparationer på både og skibe.
• Det er ikke atypisk at se, at en del Skills deltagere er blevet tekniske rådgivere, ingeniører, undervisere og lignende, hvor de dagligt kan gøre brug af deres tekniske kompetencer

Hertil kommer mange tidligere deltagere, der nu har startet sine egne værksteder, og flere af dem har i dag selv lærlinge.

CAC’s grundlægger, fabrikant Carl Christensen, indskrev støtte til dygtiggørelse af unge mennesker i Fondens fundats, hvilket har gjort, at CAC-fonden nu har doneret endnu en million til støtte af uddannelse af dygtige mekanikerlærlinge.