au2råd

Vi hjælper dig gerne

Som værksted har du mulighed for at få økonomisk rådgivning eller hjælp i forbindelse med generationsskifte hos os.

Vi har branchekendskab og den nødvendige viden for at kunne hjælpe bedst muligt.

Hvad tilbyder vi dit værksted?

Sundhedstjek
• Telefonmøde med indehaver
• Datatræk af værkstedets regnskaber fra Helios/e-conomics
• Databehandling, analyse, mødeforberedelse
• Besøg hos værksted
• Rundvisning på værksted
• Værkstedets styrker og svagheder
• Individuel gennemgang af regnskaber og nøgletal
• Udarbejdelse af budget for indeværende år og næste år
• Udvælgelse af 1-2 vigtigste fokusområder
• Indledende generationsskifte drøftelse
• Skriftlig tilbagemelding til værksted pr. mail

 

 

 

 

 

Løbende opfølgning
• Datatræk, behandling, analyse
• Beregning af KPI-ere: (nøgletal)
• Bruttoavance, salg af reservedele
• Dækningsgrad
• Indekstal for faste omkostninger
• Faktureringsgrad
• Debitordage
• Kreditordage
• Skriftlig tilbagemelding pr. mail til værksted

Ad hoc opgaver
• Økonomichef funktion, rammer for bogholder
• Træning af ny bogholder
• Likviditetsbudget ved ejendomskøb
• Hjælp ved opstart af nyt værksted
• Køb af værksted
• Ring og spørg. Besked gives før taxameter startes.

 

Økonomisk rådgivning

Vi hjælper med at øge indtjeningen på værkstedet.

Læs mere

Generationsskifte

Går du og overvejer at sælge værkstedet?

Læs mere

Kontakt din lokale au2parts afdeling for at høre
mere om, hvad vores økonomikonsulent kan gøre for dig og dit værksted.

Find din nærmeste afdeling her