au2råd

Vi hjælper dig gerne

Som værksted har du mulighed for at få økonomisk rådgivning eller hjælp i forbindelse med generationsskifte hos os.

Vi har branchekendskab og den nødvendige viden for at kunne hjælpe bedst muligt.

Hvad tilbyder vi dit værksted?

Sundhedstjek
• Telefonmøde med indehaver
• Datatræk af værkstedets regnskaber fra Helios/e-conomics
• Databehandling, analyse, mødeforberedelse
• Besøg hos værksted
• Rundvisning på værksted
• Værkstedets styrker og svagheder
• CAC Certificering besøgsrapport – kvalitet
• Individuel gennemgang af regnskaber og nøgletal
• Udarbejdelse af budget for indeværende år og næste år
• Udvælgelse af 1-2 vigtigste fokusområder
• Indledende generationsskifte drøftelse
• Skriftlig tilbagemelding til værksted pr. mail

 

 

 

 

 

Løbende opfølgning
• Datatræk, behandling, analyse
• Beregning af KPI-ere: (nøgletal)
• Bruttoavance, salg af reservedele
• Dækningsgrad
• Indekstal for faste omkostninger
• Faktureringsgrad
• Debitordage
• Kreditordage
• Skriftlig tilbagemelding pr. mail til værksted

Ad hoc opgaver
• Økonomichef funktion, rammer for bogholder
• Træning af ny bogholder
• Likviditetsbudget ved ejendomskøb
• Hjælp ved opstart af nyt værksted
• Køb af værksted
• Ring og spørg. Besked gives før taxameter startes.

 

Økonomisk rådgivning

Vi hjælper med at øge indtjeningen på værkstedet.

Læs mere

Generationsskifte

Går du og overvejer at sælge værkstedet?

Læs mere