Kemisk risikovurdering

Hjælp til Kemisk risikovurdering

Hvad er en kemisk risikovurdering?

Den 1. juli 2019 trådte nye regler i kraft, som betyder, at alle virksomheder, der anvender kemi­produkter skal udarbejde en skriftlig kemisk risikovurdering. Arbejdspladsbrugsvejledninger (APB) ændres samtidig til ”oplæring og instruktion”, det betyder, at der ikke længere er krav om, at der skal udarbejdes APB.

En kemisk risikovurdering skal udarbejdes i samarbejde med AMO. Der er metodefrihed, hvilket betyder, at man kan vælge at lave den pr. arbejdsproces eller pr. produkt.

En kemisk risikovurdering er en risikovurdering af:
- En arbejdsproces, baseret på stoffernes og materialernes farlige egenskaber, eksponeringsgrad, -type og –varighed
- Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer og virkningen af forebyggende foranstaltninger
- Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
- Arbejdstilsynets grænseværdier og leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Hvad skal man vurdere i forbindelse med en kemisk risikovurdering?
- Hvilke stoffer og materialer, der er farlige -og på hvilken måde
- Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne
- Hvordan bruges materialerne, f.eks. blanding og påføringsmetoder
- Hvilke forbyggende foranstaltninger skal anvendes, såsom afspærring, udluftning, ventilation eller brug af værnemidler?

Hvad vurderer man ud fra:
- Mærkning og klassificering
- Fysiske tilstand (pulver, aerosol, væske, granulat, pasta)
- Eventuelle grænseværdier.

Hvad er kravene til dokumentation?
- Virksomheden skal have adgang til relevante sikkerhedsdatablade.
Denne adgang forefindes pt. via au2web.dk. Se vejledning her. Er du au2parts kunde og har et abonnement hos ABAS E-Miljø kan sikkerhedsdatabladene også tilgås gennem ABAS E-Miljø.

- Virksomheden skal lave en liste med alle farlige kemikalier.
Til hver kemisk risikovurderingsproces har vi lavet en tilhørende liste over au2parts kemiprodukter som løbende opdateres. Køber du helt eller delvist kemiprodukter hos andre kemileverandører, har du således selv ansvaret for at disse overholder grænseværdierne til de enkelte processer.

- Virksomheden skal lave en liste med alle kræftfremkaldende stoffer.
Kræftfremkaldende stoffer fremgår af kemilisten

- Kemisk risikovurdering skal være tilgængelig for medarbejdere. Virksomheden skal kunne dokumentere, at alle medarbejdere er informeret.
På processerne er der gjort plads til medarbejder underskrifter, men vi har også samlet alle 24 processer på en A4 side for underskrift af alle processer pr. medarbejder.

Få hjælp af au2parts

au2parts har gjort det let for dig som værksted, så du kan overholde de nye regler. Vi har samlet de aktuelle arbejdsprocesser, der inkluderer kemiprodukter. Kemisk risikovurdering, som proces, er væsentlig mere overskuelig og brugervenlig end pr. produkt, hvorfor vi har valgt denne løsning.

Du får således en skræddersyet kemisk risikovurdering pr. arbejdsproces med de tilhørende kemiprodukter, som au2parts har i sortiment, samt de påkrævede værnemidler pr. proces.

Det er vigtigt, at alle medarbejdere er instrueret og oplært i processerne samt kravene til brug af værnemidler samt sikkerhedsforanstaltninger ved uheld.

Vil du høre mere om, hvordan du får adgang til denne unikke løsning, er du velkommen til at kontakte din lokale au2parts kundeansvarlig.


Eksempel på kemisk risikovurdering

Se eksemplet her