Risikobaseret tilsynsbesøg

Får du besøg af arbejdstilsynet?

Fra maj og året ud udfører arbejdstilsynet risikobaseret tilsynsbesøg i hos de virksomheder, der har branchekoderne ”Autoreparations-værksteder mv.” og ”Dækservice”. Grunden til, at netop disse branchekoder får et risikobaseret tilsyn er, at det er brancher med risiko for overbelastning i forhold til ergonomi, det psykiske arbejdsmiljø eller risiko for langtidssygemeldinger.

I forbindelse med et risikobaseret tilsyn tager den person, der udfører tilsynet, stilling til på stedet, om der skal udføres et ekstra grundigt tilsyn. Et ekstra grundigt tilsyn indeholder en grundig gennemgang af værkstedets ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet kigger bl.a. på det formelle arbejdsmiljø, ergonomi, arbejdsstillinger, kemi, ulykker, støj og det psykiske arbejdsmiljø.

I kan bl.a. blive spurgt, om I har en opdateret APV. De kan også bede om at se jeres brugsanvisninger og rapporter for lovpligtige eftersyn på maskiner. De kan også spørge ind til, om I har holdt den årlige miljødrøftelse.
Er I over 10 personer på værkstedet, skal I have en arbejdsmiljøorganisation.

Når det drejer sig om ergonomi, ser de bl.a. på, hvordan I håndterer hjul i forbindelse med service, dækopbevaring og hjulskift. Bruger I det korrekte udstyr?

I forbindelse med arbejdsstillinger kan der være fokus på, hvordan I står, når I arbejder i motorrummet på en bil, eller om I har meget arbejder, hvor I ligger på knæ.

Arbejder I med kemikalier, skal I huske at bruge de værnemidler, der er pålagt fra arbejdstilsynet. De ser også på ventilation, og laver en vurdering af hvordan det påvirker jeres sundhed. Hvis I arbejder med luftværktøj, og der er meget støj, ser de på, om I bruger høreværn. Arbejdstilsynet laver også en vurdering af risikoen for ulykker på værkstedet. Er der ryddet op, så der ikke er risiko for at I falder over værktøj eller lign., der ligger på gulvet?

Men det er ikke kun de fysiske forhold, som arbejdstilsynet kigger på. De ser også på det psykiske arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være mobning. Her er arbejdstilsynet ekstra opmærksom på lærlinge.

Er det uoverskueligt?

Der er mange ting man skal forholde sig til som virksomhed, når det drejer sig om arbejdsmiljø. Det kan godt virke uoverskueligt, men et godt sted at starte, er med jeres APV – arbejdspladsvurdering.

Herefter er det en god idé, at afholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiver og ansatte planlægger næste års samarbejde omkring arbejdsmiljø. Her skal I sætte jer nogle mål i forbindelse med arbejdsmiljø, og lægge en plan for, hvordan I når jeres mål.
I forbindelse med arbejdsmiljødrøftelse skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler alt efter om virksomheden har under eller over 10 ansatte.

Arbejdstilsynet har lavet en kort video om, hvad de ser på ved et risikobaseret tilsyn.
Her finder du også gode råd til, hvordan du kommer i gang med arbejdet omkring arbejdsmiljø.

Se videoen her

Har du styr på papirerne?

Hvis arbejdstilsynet kommer og laver et risikobaseret tilsyn, kan du blive bedt om at vise forskellige papirer. Tjek derfor op på, om du har papirerne liggende, så de er klar til besøget.
Du kan bl.a. blive bedt om at vise arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), brugsanvisninger for maskiner og materialer, uddannelsesbeviser for bestemte typer af arbejde og dokumentation for at lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr er overholdt.

Hvis I er over 10 personer, skal jeres arbejdsmiljørepræsentant også være uddannet

APV

Her kan I hente en tjekliste til en APV i autobranchen.

APB og Sikkerhedsdatablade

Husk at du kan hente sikkerhedsdatablade i webkataloget under de enkelte kemiske produkter.
Her kan du også finde APB.
Du finder dem under de enkelte produkter - Tryk på "Sikkerhedsblad" - Tryk på "Hent sikkerhedsblad".