Verdensmål

Verdensmål

Hos au2parts arbejder vi med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og i den forbindelse arbejder vi med verdensmål 12 og herunder delmål 12.5:

”Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”
I forbindelse med ovenstående har vi hos au2parts allerede indført en række tiltag:

Genbrugsemballage
Hos au2parts får vi leveret varer fra vores hovedlagre flere gange dagligt.
Primo 2020 blev de traditionelle papkasser erstattet med helpaller med genbrugspaller, der er lavet af miljøvenligt materiale. Ved returnering kan pallekasserne foldes sammen, så de fylder minimalt, hvilket reducerer transportbehovet.
Udover de miljømæssige gevinster er pallekasserne også udformet ergonomisk, så vores medarbejdere belaster deres kroppe minimalt, dette ved, at man kan åbne siderne på pallerne, og pakke varer direkte ned eller tage varer direkte ud af kassen.

LED lys
På vores hovedlager/hovedkontor på Sintrupvej 12 i Brabrand er alle 14 lagerhaller samt hele administrationen udstyret med LED lys.
Vi har valgt at installere LED lys, da de bruger minimalt strøm og samtidig giver et arbejdsvenligt lys for medarbejderne.
Hos flere af vores au2parts er der også installeret LED lys, og der bliver løbende skiftet til LED i de forskellige afdelinger.
Hos au2parts varde har de 90 kvm. Solceller på taget, hvilket dækker størstedelen af deres elforbrug.

Print
Vi arbejder løbende på at få nedbragt mængden af print. En af tiltagene er bl.a. at vi udsender faktura online og ikke på print. Det er et mål, at vi senest i 2022 sender både faktura, kontoudtog og kreditnotaer online i stedet for på print.

Bilpark
Vi udskifter løbende vores bilpark til mere miljørigtige biler, for på den måde at mindste CO2 udslippet.
Hos au2parts hobro kører den kundeansvarlige i en Plug-in Hybrid bil.

Fremtiden
Vi arbejder konstant på at fremsætte nye realistiske mål, der kan reducere affaldsmængden, så vi er med til at passe på vores klode.

Hver især er vi stærke – sammen kan vi alt!